Nhân sự công ty

Nhân sự cấp cao công ty

   Tiến sĩ, KTV. Phạm Huy Đoán - Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Nguyên Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASC - Bộ Tài chính.
  • Nguyên Vụ Trưởng Vụ chế độ kế toán - Bộ Tài chính.
  • Nguyên Trưởng phòng kế toán các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Tổng Cục thuế…..
  • Hội đồng ban soạn thảo hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
  • Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1994. Là thế hệ kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
  • Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC.
 
KTV. Phạm Thị Hoạt - Giám đốc
  • Cử nhân tài chính kế toán -  Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội.
  • .Kiểm toán viên cấp Nhà nước - Năm 2001
  • Thạc sĩ Thạc sĩ kinh tế - Năm 2009 .
  • Thẩm định viên về giá – Năm 2016
  • Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2001.
  • 14 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ, Tập đoàn và Tổng Công ty lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty than, Khoáng sản, Tổng Công ty gốm sứ và xây dựng, Tổng công ty Xi măng, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, … .
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán quan trọng tại các tổ chức tín dụng.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC.
 
KTV. Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc
  • Cử nhân kinh tế - Học viện tài chính - năm 2016.
  • Kiểm toán viên cấp nhà nước năm 2020.
  • 02 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán VNAA
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ, Tập đoàn và Tổng Công ty lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty than, Khoáng sản, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Tổng công ty Xi măng, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, … .
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán quan trọng tại các tổ chức tín dụng.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC.
 
Thạc sĩ, KTV. Đỗ Đức Thịnh - Phó Giám đốc
  • Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2010.
  • Cử nhân Kinh tế - Đại học Tài chính kế toán năm 2001
  • Cử nhân ngoại ngữ - Đại học ngoại ngữ năm 2002
  • Cử nhân Luật – Đại học Luật năm 2008
  • Thạc sĩ kinh tế - Đại học Hàng Hải năm 2007
  • 10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam.
  • 05 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty kiểm toán Kiểm toán Thăng Long.
  • 2 năm kinh nghiệm kế  toán tổng hợp tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp Hà Nội.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp  thực hiện nhiều cuộc kiểm toán quan trọng tại các tổ chức tín dụng.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Kỹ thuật viên. Cấn Thanh Bình - Phó Giám đốc
  • Kỹ sư  xây dựng - Đại học  Xây dựng, năm 2003.
  • Cử nhân kế toán - Học viện tài chính, năm 2007.
  • 10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam.
  • 03 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
  • 02 năm Đội trưởng thi công – Công ty cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật - Licogi
  • 02 năm Kỹ thuật công trình – Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng – Hải Phòng.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ,Tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Kinh tế Vinashin, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty than, Tổng Công ty gốm sứ và xây dựng, Rượu bia nước giải khát, Tổng công ty điện lực, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ quốc phòng, Ban quản lý dự án các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, … .
  • Đào tạo nhiều thế hệ kỹ thuật viên cho AASC.
 
KTV. Phạm Thị Điển - Phó Giám đốc
  • Đang tu nghiệp chương trình đào tạo Kế toán viên công chứng Anh (ACCA), có giá trị hành nghề trên phạm vi toàn thế giới.
  • Cử nhân Tài chính kế toán - Đại học Tài chính kế toán, năm 2009.
  • Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, năm 2010
  • Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2013.
  • 07 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Hà Nội.
  • 03 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Việt Nam
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ,Tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Kinh tế Vinashin, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng, Tổng Công ty than, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Ban quản lý dự án các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, …
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho CPA Hà Nội.
 
Thạc sỹ, KTV. Nghiêm Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc
  • Cử nhân Tài chính Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân , năm 2009.
  • Kiểm toán viên cấp nhà nước năm 2014.
  • Thạc sĩ kế toán và phân tích hoạt động kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, năm  2013.
  • 09 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
  • 05 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ,Tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Kinh tế Vinashin, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng, Tổng Công ty than, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Ban quản lý dự án các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, …
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam.
 
KTV. Phạm Thị Hoàn -  Trưởng phòng
  • Cử nhân kinh tế - Học viện tài chính - năm 2016.
  • Kiểm toán viên cấp nhà nước năm 2020.
  • 02 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán VNAA.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ, Tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn   Bưu chính Viễn thông Việt Nam,  Tập đoàn Than và Khoáng sản, Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, … .
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán quan trọng tại các tổ chức tín dụng.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, .....
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Kỹ thuật viên. Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng
  • Kỹ sư  xây dựng - Đại học  Osadec - Nga, năm 1993.
  • Cử nhân tài chính kế toán - Đại học kinh tế quốc dân, năm 2004.
  • 10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam.
  • 04 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
  • 03 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty kiểm toán VACO - Bộ Tài chính.
  • 07 năm kinh nghiệm tại Công ty Cấp nước Phú Thọ.
  • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các Bộ,Tổng Công ty lớn như Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty than,  Tổng công ty điện lực, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, … 

   => Đội ngũ kiểm toán viên, kỹ thuật viên . . . .