Tuyển dụng

Tuyển dụng

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH DỰ THI VÒNG THI VIẾT VỊ TRÍ TRỢ LÝ KTV ĐỢT 2 NĂM 2018

10/10/2018

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán xin thông báo danh sách và thời gian vòng thi kiến thức ... ...
Xem thêm

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

10/10/2018

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM TOÁ... ...
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÒNG 1 CHO VỊ TRÍ TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/09/2018

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả... ...
Xem thêm

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THAM GIA VÒNG THI TUYỂN CHO VỊ TRÍ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018-2019

13/09/2018

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán xin thông báo danh sách và thời gian vòng thi kiến thức vị... ...
Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2018

03/08/2018

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN CHO MÙA KI... ...
Xem thêm

Thông tin tuyển dụng tháng 12/2017

07/12/2017

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIẾM TOÁN CHO MÙA KI... ...
Xem thêm