Bản tin Thuế

Bản tin Thuế

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2018

13/04/2018

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN 5749 HƯỚNG DẪN VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

04/03/2018

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng cục thuế Hà Nội ra công văn s ố 5749/CT-TNCN hướng dẫn qu... ...
Xem thêm

ĐIỂM LƯU Ý VỀ CHI PHÍ BỊ KHỐNG CHẾ VỀ THUẾ

03/03/2018

NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ BỊ KHỐNG CHẾ VỀ THUẾ Trong quyết toán thuế TNDN, không... ...
Xem thêm