Bản tin Kế toán

Bản tin Kế toán

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

25/06/2018

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VNAA) trân trọng kính... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỊ PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SAU NGÀY NGHỈ LỄ 01/05

02/05/2018

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỊ PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SAU NGÀY... ...
Xem thêm