Tin tức

Tin tức

CÁC NỘI DUNG MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

10/12/2020

Ngày 07/12/2020, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5189/TCT-CS ... ...
Xem thêm

THUẾ TNDN TẠM NỘP 3 QUÝ KHÔNG THẤP HƠN 75% SỐ THUẾ CẢ NĂM

09/12/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% số thuế cả năm. ... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

07/12/2020

ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021. Từ... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 123/NĐ-CP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

03/11/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử: - Chính phủ ban hành n... ...
Xem thêm

BẢN TIN CẬP NHẬP CÔNG VĂN VỀ THUẾ THÁNG 4/2020

29/04/2020

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 4/2020 NHƯ SAU: 1. Công v... ...
Xem thêm

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT

10/04/2020

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT ? Theo điểm 13 điều 4 thông tư 2... ...
Xem thêm