Tin tức

Tin tức

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

11/10/2021

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC ... ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

29/09/2021

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính ban hành hông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực... ...
Xem thêm

BẢN TIN TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2021

16/08/2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2021 NHƯ SAU: ... ...
Xem thêm

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 8 NĂM 2021

07/08/2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 1 THÁNG 8 NĂM 2021 NHƯ SAU: ... ...
Xem thêm

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 7 NĂM 2021

09/07/2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 1 THÁNG 7 NĂM 2021 NHƯ SAU: ... ...
Xem thêm