Tin tức

CÔNG VĂN 5749 HƯỚNG DẪN VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng cục thuế Hà Nội ra công văn số 5749/CT-TNCN  hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT, cụ thể VNAA tóm tắt nội dung của công văn như sau:

1, Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN và đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN.

2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

3. Một số nội dung khác bao gồm: Thu nhập chịu thuế, Tu nhập tính thuế Bình quân tháng, Các khoản giảm trừ gia cảnh.

4. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN ( Hồ sơ quyết toán thuế TNCN, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, thời hạn nộp hồ swo quyết toán.

5. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN.

6. Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Down load công văn tại đây