Tin tức

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH DỰ THI VÒNG THI VIẾT VỊ TRÍ TRỢ LÝ KTV ĐỢT 2 NĂM 2018

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán xin thông báo danh sách và thời gian vòng thi kiến thức vị trí trợ lý Kiểm toán Báo cáo tài chính đợt 2 năm 2018 (danh sách ở file đính kèm):

Thời gian thi: thứ 7 ngày 13/10/2018

Địa điểm thi: Công ty TNHH kế toán, kiểm toán Việt Nam (VNAA)

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Buổi sáng

Kiến thức tổng hợp kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính

Từ 9h đến 10h30

Bài kiểm tra IQ

Từ 10h45 đến 11h15

Buổi chiều

Kiến thức tổng hợp kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính

Từ 14h đến 15h30

Bài kiểm tra IQ

Từ 15h45 đến 16h15

- Lưu ý: Các thí sinh đến đúng giờ và mang theo máy tính bấm tay cá nhân để phục vụ bài làm, không được sử dụng điện thoại trong giờ làm bài thi.

Xem danh sách tại đây