Tin tức

BẢN TIN CẬP NHẬP CÔNG VĂN VỀ THUẾ THÁNG 4/2020

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 4/2020 NHƯ SAU:

1. Công văn số 1393/TCT-KK ngày 1/4/2020 về Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

2. Công văn số 2223/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2020 về Thuế GTGT đối với máy trợ thính;

3. Công văn số 3472/CT-TTHT ngày 6/4/2020 về chính sách thuế GTGT;

4. Công văn số 3487/CT-TTHT ngày 6/4/2020 về Công văn số 3487/CT-TTHT ngày 6/4/2020;

5. Công văn số 21531/CT-TTHT ngày 10/4/2020 về kê khai, nộp thuế GTGT;

6. Công văn số 3531/CT-TTHT ngày 7/4/2020 về Về thuế thu nhập doanh nghiệp;

7. Công văn số 3468/CT-TTHT ngày 6/4/2020 về chính sách thuế TNDN;

8. Công văn số 26515/CT-TTHT ngày 23/4/2020 về Chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động;

9. Công văn số 26128/CT-TTHT ngày 22/4/2020 về Về thu nhập hưởng ưu đãi thuế TNDN;

10. Công văn số 3552/CT-TTHT ngày 8/4/2020 về chính sách thuế TNCN;

11. Công văn số 19743/CT-TTHT ngày 7/4/2020 về Kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần;

12. Công văn số 3530/CT-TTHT ngày 7/4/2020 về Thuế TNCN về chuyển nhượng vốn;;

13. Công văn số 3450/CT-TTHT ngày 6/4/2020 về chính sách thuế TNCN;

14. Công văn số 20651/CT-TTHT ngày 8/4/2020 về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ;

15. Công văn số 21200/CT-TTHT ngày 9/4/2020 về sử dụng hóa đơn điện tử;

16. Công văn số 21205/CT-TTHT ngày 9/4/2020 về Thông tin chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử;

17. Công văn số 21201/CT-TTHT ngày 9/4/2020 về Hướng dẫn về hóa đơn điện tử;

18. Công văn số 23242/CT-TTHT ngày 14/4/2020 về chính sách thuế nhà thầu;

19. Công văn số 2359/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2020 về hàng hóa nhập khẩu để SXXK;

20. Công văn số 22651/CT-TTHT ngày 13/4/2020 về chính sách thuế nhà thầu.

Download tại đây

Bình luận

  • avatar

    tinkazy
    .
    Soalvu https://oscialipop.com - buy cialis online cheap Wsjffw cheapest cialis Atsbcy Solian https://oscialipop.com - cialis no prescription Canada Pharmacy Pay With Paypal Smdadw

Viết bình luận