Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT

10/04/2020

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT ? Theo điểm 13 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/1... ...
Xem thêm