Tin tức

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 6/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG THÁNG 6/2019 NHƯ SAU:

1. Công văn số 1371/TCT-KK ngày 12/4/2019: Công văn số 1371/TCT-KK.

2. Công văn số 1385/TCT-CS ngày 16/4/2019: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế của Bệnh viện.

3. Công văn số 1851/TCT-CS ngày 09/5/2019: chính sách về thuế GTGT.

4. Công văn số 1352/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019: Về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

5. Công văn số 1339/TCT-CS ngày 10/4/2019: Chính sách thuế TNDN đối với trường hợp cá nhân sử dụng nhà của Công ty.

6. Công văn số 1261/TCT-DNL ngày 8/4/2019: Xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

7. Công văn số 1667/TCT-CS ngày 25/4/2019: Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

8. Công văn số 1854/TCT-CS ngày 09/5/2019: Về ưu đãi thuế TNDN đối với các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

9. Công văn số 1352/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019: Về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

10. Công văn số 1339/TCT-CS ngày 10/4/2019: về Chính sách thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân sử dụng nhà của Công ty.

11. Công văn số 1353/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019: Liên quan đến việc cam kết chưa đến mức khấu trừ thuế của cá nhân người lao động.

12. Công văn số 1650/TCT-DNNCN ngày 24/4/2019: Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí nghỉ mát cho nhân viên.

13. Công văn số 1381/TCT-DNL ngày 12/4/2019: Về việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực.

14. Công văn số 1548/TCT-CS ngày 19/4/2019: Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

15. Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 3/4/2019: Về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

16. Công văn số 1638/TCT-PC ngày 24/4/2019: Về việc giải thể Văn phòng điều hành nhà thầu

17. Công văn số 1763/TCT-KK ngày 4/5/2019: Hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp.

18. Công văn số 1827/TCT-PC ngày 8/5/2019: Về việc xử phạt hành vi mất tài liệu, chứng từ kế toán.

19. Công văn số 1880/TCT-DNL ngày 13/5/2019: Về việc hướng dẫn vướng mắc trong việc khai, nộp thuế đối với các đơn vị kinh tế trực thuộc.

20. Công văn số 1906/TCT-QLT ngày 13/5/2019: Về việc xử lý không tính tiền chậm nộp thuế.

21. Công văn số 1910/TCT-DNNCN ngày 14/5/2019: Về hóa đơn lẻ từng lần phát sinh.

22. Công văn số 1312/TCT-HTQT ngày 10/4/2019: Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

23. Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019: Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Download tại đây

Bình luận

  • avatar

    chierce
    .
    https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Viagra No Prescription In Usa sexual arousal with cialis Xjgbhq viagra vs cialis Buying Genuine Viagra No Procription Bvvgvs https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Acheter Du Viagra Par Correspondance Beoaqq

Viết bình luận