Tin tức

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 8/2019

MỘT SỐ CÔNG VĂN, VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 8/2019 NHƯ SAU:

1. Công văn số 58794/CT-TTHT ngày 26/7/2019 v/v thuế GTGT đối với hàng hóa là khoáng sản;

2. Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 25/7/2019 v/v thời điểm lập hóa đơn GTGT đối với dịch vụ gia công;

3. Công văn số 57255/CT-TTHT ngày 22/7/2019 v/v thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao TSCĐ;

4. Công văn số 59212/CT-TTHT ngày 29/7/2019 v/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

5. Công văn số 59208/CT-TTHT ngày 29/7/2019 v/v hướng dẫn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

6. Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 v/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;

7. Công văn số 59205/CT-TTHT ngày 29/7/2019 v/v sử dụng nhiều loại hóa đơn;

8. Công văn số 58412/CT-TTHT ngày 25/7/2019 v/v xử lý hóa đơn đã lập;

9. Công văn số 58609/CT-TTHT ngày 25/7/2019 v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang;

10. Công văn số 57619/CT-TTHT ngày 23/7/2019 v/v sử dụng hóa đơn tự in;

11. Công văn số 4750/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2019 v/v miễn thuế xuất khẩu do tổng cục hải quan ban hành;

12. Công văn số 58603/CT-TTHT ngày 25/7/2019 về chính sách thuế nhà thầu;

13. Công văn số 58608/CT-TTHT ngày 25/7/2019 về chính sách thuế đối với đại lý bán vé máy bay;

14. Công văn số 58018/CT-TTHT ngày 24/7/2019 v/v ấn định giá bán xe ô tô;

15. Công văn số 57086/CT-TTHT ngày 22/7/20199 v/v viết tắt địa chỉ doanh nghiệp;

16. Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 v/v hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Download tại đây

Bình luận

  • avatar

    nabirmnom
    .
    generic levitra compare price https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis viagra precio soles Ultimately the amount of water intake and output including renal GI and insensible losses from the skin and the respiratory tract must be equivalent over time to preserve a steady state. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Viết bình luận