Tin tức

BẢN TIN TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT  TUẤN 2 THÁNG 5 NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

2. Công văn số 14356/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 về chính sách thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi.

3. Công văn số 14198/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 về quyết toán thuế nhà thâu.

4. Công văn số 15172/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 về chính sách thuế GTGT.

5. Công văn số 1462/TCT-DNL ngày 11/5/2021 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt.

Download tại đây

Viết bình luận