Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023

23/02/2023

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ ... ...
Xem thêm

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

23/12/2022

THÔNG TƯ 73/2022/TT-BTC NGÀY 15/12/2022 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ,TÍNH HAO MÒN, TRÍCH KHẤU HA... ...
Xem thêm

THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

04/12/2022

KẾ TOÁN LƯU Ý VỀ THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1.... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN 53393/CTHN-TTHT NGÀY 4/11/2022 VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT VÃNG LAI

21/11/2022

NHÀ THẦU KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÌ CÓ P... ...
Xem thêm

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG THUẾ GTGT 0% KHI CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUA NƯỚC NGOÀI.

18/11/2022

Điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ qua nước ngoài? Ngày 04/11/2022 Cục thuế t... ...
Xem thêm

KHI NÀO DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI KHOẢN TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ?

15/11/2022

Khi nào doanh nghiệp bị thu hồi thuế TNDN đối với khoản trích lập Quỹ phát triển khoa học và... ...
Xem thêm