Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

CÁC NỘI DUNG MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

10/12/2020

Ngày 07/12/2020, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5189/TCT-CS ... ...
Xem thêm

THUẾ TNDN TẠM NỘP 3 QUÝ KHÔNG THẤP HƠN 75% SỐ THUẾ CẢ NĂM

09/12/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% số thuế cả năm. ... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

07/12/2020

ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021. Từ... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 123/NĐ-CP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

03/11/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử: - Chính phủ ban hành n... ...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020

28/10/2020

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG ... ...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

23/10/2020

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM T... ...
Xem thêm