Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

CÔNG VĂN 53393/CTHN-TTHT NGÀY 4/11/2022 VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT VÃNG LAI

21/11/2022

NHÀ THẦU KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG T... ...
Xem thêm

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG THUẾ GTGT 0% KHI CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUA NƯỚC NGOÀI.

18/11/2022

Điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ qua nước ngoài? Ngày 0... ...
Xem thêm

KHI NÀO DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI KHOẢN TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ?

15/11/2022

Khi nào doanh nghiệp bị thu hồi thuế TNDN đối với khoản trích lập Quỹ phát triển kh... ...
Xem thêm

CÓ PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN NẾU KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN TRONG THÁNG/QUÝ?

07/11/2022

KHÔNG PHÁT SINH CHI TRẢ THU NHẬP HOẶC CHI TRẢ THU NHẬP CHƯA ĐẾN MỨC KHẤU TRỪ THUẾ TH... ...
Xem thêm

MỦ CAO SU HỖN HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT BAO NHIÊU %

28/10/2022

Mủ cao su hỗn hợp" có được áp dụng thuế suất GTGT 5%? Tổng cục Thu... ...
Xem thêm