Tin tức

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH VÀO THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC NĂM 2019

Lưu ý chính sách về BHXH bắt buộc: các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc năm 2019:

Căn cứ vào Luật BHXH 2014Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Trong năm 2019, các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc và không phải tính đóng BHXH bắt buộc như sau:

Các khoản thu nhập thuộc diện phải tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc gồm:

- Tiền lương;

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp có tính chất tương tự;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không phải tính vào thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc gồm:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012;

- Tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Khoản hỗ trợ xăng xe;

- Khoản hỗ trợ điện thoại;

- Khoản hỗ trợ đi lại;

- Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

- Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

- Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

- Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

- Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

 

Bình luận

 • avatar

  SueRak
  .
  buy viagra pharmacy
 • avatar

  Curtistax
  .
  metformin buy canada
 • avatar

  Davidhes
  .
  zithromax online buy
 • avatar

  SamuelPig
  .
  where to buy azithromycin over the counter
 • avatar

  Jamessit
  .
  price of tadalafil 5 mg metformin online without prescription 600 mg gabapentin capsule

Viết bình luận