Tin tức

BẢN TIN VỀ THUẾ TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT  TUẤN 1 THÁNG 5 NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Công văn số 11782/CTHN-TTHT ngày 16/4/2021 về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học công nghệ.

2. Công văn số 10774/CTHN-TTHT ngày 09/4/2021 về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt.

3. Công văn số 1627/TCHQ-TXNK ngày 8/4/2021 về thuế GTGT.

4. Công văn số 10143/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 về việc xuất hóa đơn GTGT.

5. Công văn số 11900/CTHN-TTHT ngày 16/4/2021 về chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

6. Công văn số 11785/CTHN-TTHT ngày 16/4/2021 về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

7. Công văn số 10145/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 về thuế TNCN đối với quà tặng cho nhân viên.

8. Công văn số 10144/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 về chính sách thuế TNCN.

9. Công văn số 10858/CTHN-TTHT ngày 09/4/2021 về thuế TNDN, TNCN đối với chi công tác phí.

10. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

11. Công văn số 13135/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 về việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa dịch vụ.

12. Công văn số 13130/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 về về việc kê khai thuế thay đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại.

13. Công văn số 13133/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

14. Công văn số 11784/CTHN-TTHT ngày 16/4/2021 về việc lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ.

15. Công văn số 10772/CTHN-TTHT ngày 09/4/2021 về hướng dẫn về hóa đơn.

16. Công văn số 944/TCT-CS ngày 01/4/2021 về việc hoàn thuế GTGT.

17. Công văn số 935/TCT-CS ngày 01/4/2021 về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ.

Download tại đây

Bình luận

  • avatar

    Wescade
    .
    Datcyj Venta Levitra https://newfasttadalafil.com/ - cialis no prescription Bncxho Xenical En Vente Libre Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Zfwnyc Osta Lasix

Viết bình luận