Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU BCTC (BẢN CẬP NHẬT LẦN 3)

Quyết định số 498-2019/VACPA ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2019 và tài liệu hướng dẫn thực hiện.

Download tại đây

Viết bình luận