Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU BCTC (BẢN CẬP NHẬT LẦN 3)

Quyết định số 498-2019/VACPA ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2019 và tài liệu hướng dẫn thực hiện.

Download tại đây

Bình luận

  • avatar

    spinueque
    .
    Obltbi https://bestadalafil.com/ - cialis daily Ibzwbz Phenergan Online Without Prescription Lmrmaa comprar cialis online Akrtuv Evvoux https://bestadalafil.com/ - buy cialis canadian

Viết bình luận