Tin tức

Công trình xây dựng nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 có được giảm thuế GTGT theo nghị định 44/2023/NĐ-CP hay không?

Công trình xây dựng nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 có được giảm thuế GTGT theo nghị định 44/2023/NĐ-CP hay không?

Theo công văn 58653/CTHN-TTHT ngày 11/8/2023 của Cục thuế thành phố Hà Nội v/v hướng dẫn về giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

Trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy đnh tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023”.

Tải công văn tại đây.

 

Viết bình luận