Tin tức

Công văn số 37937/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/5/2023 v/v hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT trong hoạt động đào tạo, dạy nghề

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, DẠY NGHỀ CÓ CHỊU THUẾ GTGT?

- Căn cứ khoản 13 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo X được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện, Trung tâm đào tạo X tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

- Tham khảo công văn số 37937/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/5/2023 v/v hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT trong hoạt động đào tạo, dạy nghề:

“Trường hợp Trường Cao đẳng nghề Điện lực Miền Bắc có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của Pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 13 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Về việc xác định các hợp đồng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Điện lực Miền Bắc có thuộc hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật để áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế. Đề nghị Trường Cao đẳng nghề Điện lực Miền Bắc liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết”.

- Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tải Công văn số 37937/CTHN-TTHT tại đây.

 

 

 

Viết bình luận