Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Liên hệ Còn hàng
  • Tổ chức các khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán.
  • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên; 
  • Tư vấn giải pháp Xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán phục vụ quản lý và điều hành
  • Hỗ trợ các lập trình viên trong việc hiểu biết về tài chính, kế toán và kiểm toán
  • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán và kiểm toán.

Đang cập nhật...

Dịch vụ liên quan