Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

Liên hệ Còn hàng

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và nhân viên của VNAA có trình độ chuyên môn cao về đầu tư, xây dựng. Với nhiều năm kinh nghiệm đã chủ trì và thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, trong đó có nhiều công trình lớn, phức tạp như  Công trình đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam, Công trình Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, Công trình Xây dựng Nhà máy Thuỷ Điện Trị An, Thuỷ điện Sông Hinh, Công trình Apatit Lào Cai, ... Nhiều công trình quan trọng của Đảng, Chính phủ, Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như Công trình Trụ sở làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TW Đảng, Công trình của Chính phủ 37 Hùng Vương, Số 5 Lê Duẩn, ....
   

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chúng tôi đã giúp nhà đầu tư loại bỏ các chi phí bất hợp lý, tiết  kiệm  cho Ngân sách Nhà nước và chủ đầu tư nhiều tỷ đồng. Đặc biệt chúng tôi đã giúp chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự và luật định, góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Đang cập nhật...

Dịch vụ liên quan