Tin tức

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ SỐ 82/2018/TT-BTC VỀ BỎ NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

Ngày 30/08/2018 Bộ tài chính ra thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bổ 01 nội dung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế giá trị gia tăng với nội dung như sau:

1. Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Ví dụ số 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này; Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).

2. Các nội dung khác quy điểm a.4 Khoản 10 điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Download tại đây.

Viết bình luận