Tin tức

ĐIỂM MỚI VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021.

Từ ngày 01/01/2021, các doanh nghiệp lưu ý các điểm mới về Bộ Luật lao động năm 2019 được tổng hợp sau đây:

1. Quy định mới về hợp đồng lao động

- Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế.

- Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

- Không còn loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

- Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng.

- Thêm 02 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

- 02 trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.

- Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- Về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động, hiện nay chỉ yêu cầu phải có Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp, từ ngày 01/01/2021, yêu cầu phải có "Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động".

2. Quy định mới về lương, thưởng

-  NSDLĐ không được ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác.

- NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động vào mỗi lần trả lương.

- Quy định mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động.

- NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng.

- Quy định cụ thể Tiền lương ngừng việc khi người lao động phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

- Thêm nhiều trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương.

- Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương.

- Người lao động có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn.

- Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương

3. Quy định mới về thử việc

- Có thể thoả thuận và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

- Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

- Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

4. Quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi

- Quy định chi tiết về việc NSDLĐ phải thông báo cho người lao động biết về thời giờ làm việc.

- Không còn quy định cố định thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Thời gian làm thêm giờ không quá 40 giờ/tháng (hiện hành là không quá 30 giờ/tháng).

- Thêm nhiều trường hợp NSDLĐ được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

- Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt.

- Người lao động có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt nếu công việc đó có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động.

- Người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (hiện hành 01 ngày nghỉ).

- Thêm nhiều trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng, hưởng nguyên lương.

- Người lao độngcao tuổi được thỏa thuận với NSDLĐ về việc rút ngắn thời giờ làm việc (hiện hành do NSDLĐ quyết định).

- Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày (Hiện hành, lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07 thì mới được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương).

- NSDLĐ có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm của người lao động (hiện tại không quy định đây là trách nhiệm của NSDLĐ).

- Thêm nhiều công việc đặc biệt được quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi riêng.

Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13.

Download Bộ Luật lao động 2019 tại đây.

(Nguồn: TVPL)

 

Bình luận

 • avatar

  Bringer
  .
  stromectol to buy Buy Celebrex Online
 • avatar

  Gerhamy
  .
  Gvlmpz https://bestadalafil.com/ - buy cialis online india Up to of patients are cured. Cvbkkd Cialis Teavxm Laboratory findings Markedly elevated ESR anemia normochromic normocytic hematuria positive cANCA in of patients sensitive and specific thrombo cytopenia may be present Iqaohp https://bestadalafil.com/ - cialis from india When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if you see or feel a rough or scaly spot on your skin or if you notice any other skin changes.

Viết bình luận