Tin tức

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG THUẾ GTGT 0% KHI CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUA NƯỚC NGOÀI.

Điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ qua nước ngoài?

Ngày 04/11/2022 Cục thuế thành phố Hà Nội đã trả lời Công ty TNHH NXP Semiconductors Việt Nam tại Công văn số 53408/CTHN-TTHT về áp dụng thuế suất thuế GTGT. Theo đó:

Trường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tải Công văn tại đây.

Viết bình luận