Tin tức

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÓ CHỊU THUẾ GTGT ?

Theo điểm 13 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT:

“Điều 4: Đối tượng không chịu thuế GTGT

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.”

Như vậy đối với hoạt động dạy học, dạy nghề, kể cả hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trinh đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế TGT. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Bình luận

  • avatar

    chierce
    .
    https://newfasttadalafil.com/ - cialis for sale Pikdtm tadalista vs cialis Cheap Eurovan Zopiclone Mckhdw Ikiuuw https://newfasttadalafil.com/ - can you buy cialis online If the patient is too ill to be upright order a left lateral decubitus film instead air rises to the nondependent area.

Viết bình luận