Tin tức

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa công chức, viên chức trong biên chế

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 người trong biên chế

Quá trình kiểm tra công tác quản lý biên chế công chức, viên chức người lao động, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện thừa 57.175 người và đã có kiến nghị siết chặt công tác quản lý.

Sáng nay (15/1), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm toán năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo ông Đoàn Xuân Tiên – Phó tổng KTNN, năm 2017, KTNN đã thực hiện 257 cuộc kiểm toán tập trung vào kiểm toán các lĩnh vực mới, nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Trong kế hoạch kiểm toán năm 2018, ngoài các đầu mối, đơn vị được kiểm toán toán, KTNN còn xác định chi tiết danh mục cụ thể các đơn vị, đầu mối, dự án được kiểm toán, nhằm hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp với các cơ quan thanh, kiểm tra…

Năm qua, bên cạnh 257 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, KTNN đã thực hiện xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/1 của 273 báo cáo kiểm toán là 43.660 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước 32.609 tỷ đồng. Cơ quan này cũng đã kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016 (38.776 tỷ đồng).

Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng, nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất đại, khu đô thị; làm rõ những bất cập của cơ chế quản lý thực hiện các dự án BT, BOT, việc đầu tư không hiệu quả tại các tập đoàn, tổng công ty…

Đáng chú ý, theo Phó tổng KTNN, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, KTNN đã phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế. Đơn vị đã có kiến nghị siết chặt công tác quản lý biên chế công chức, viên chức của các cơ quan.

Qua công tác kiểm toán xác định lại giá trị doanh nghiệp Nhà nước trước khi cổ phần hóa tại 6 doanh nghiệp, KTNN đã phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn nhà nước là 8.688 tỷ đồng, xác định các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tăng thêm 504,5 tỷ đồng.

Trong năm 2017, cơ quan kiểm toán cũng đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 vụ việc và đang chỉ đạo củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật. KTNN cũng cung cấp 12 hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và tố tụng… Đến ngày 4/1, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện 29.915 tỷ đồng trên tổng số hơn 38.435 tỷ đồng, đạt 77,8% tổng số kiến nghị xử lý tài chính đủ bằng chứng, tăng hơn so với mức 74,1% của năm 2016.

KTNN cũng thừa nhận chưa có đủ nhân lực để thực hiện kiểm toán thường niên đối với tất cả các đơn vị dự toán cấp I và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phát hiện kiểm toán mới chỉ dừng lại ở mức độ phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Trong năm 2018, KTNN cho biết sẽ tổ chức thực hiện khoảng 205 cuộc kiểm toán.

(Theo: zing news)

Viết bình luận