Tin tức

MỦ CAO SU HỖN HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT BAO NHIÊU %

Mủ cao su hỗn hợp" có được áp dụng thuế suất GTGT 5%?

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với sản phẩm mủ cao su hỗn hợp nếu không phải là mủ cao su sơ chế quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn số 7193/BTC-TCT thì không được áp dụng thuế suất GTGT 5%, phải áp dụng thuế suất 10%.

(LuatVietnam.NET)

Viết bình luận