Tin tức

NGHỊ ĐỊNH 123/NĐ-CP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử:

- Chính phủ ban hành nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, nghị định này đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020.

Điều 35. Hiệu lực thi hành (nghị định 119/2018/NĐ-CP):

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành”.

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

Chi tiết nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây.

(Nguồn: thư viện pháp luật)

 

 

 

Bình luận

 • avatar

  Furbics
  .
  In contrast to CD34 K15 quiescent bulge stem cells, actively proliferating Lgr5 stem cells do therefore not appear to be tumor drivers in experimental skin carcinogenesis how to buy cialis Monitor Closely 1 milnacipran, naproxen
 • avatar

  Ontoved
  .
  https://newfasttadalafil.com/ - cialis 40 mg Fbundq Women who are postmenopausal can no longer get pregnant. Keflex Liquid 250mg Zhtwjy cialis from usa pharmacy difference generic brand cialis Ygbgxa https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Acquistare Viagra In Farmacia

Viết bình luận