Tin tức

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Năm 2018, người lao động chính thức được tăng lương tối thiểu vùng

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng ).

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).

- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng).

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau:

- Đưa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I;

- Đưa các huyện Thống nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, Huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ vùng III lên vùng II.

Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng được đính kèm tại phụ lục kèm theo nghị định số 141/2017/NĐ-CP năm 2017 của chính phủ.

Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

 

 

 

Viết bình luận