Tin tức

NGHỊ ĐỊNH 38/2019/NĐ-CP NGÀY 09/5/2019 VỀ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).

Theo đó, những đối tượng hưởng lương, phụ cấp (nếu có) dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng mức hưởng kể từ ngày 01/7/2019 bao gồm:
- Cán bộ, công chức từ TW đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;
- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;
-  Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010;
- Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo Nghị định 
204/2004/NĐ-CP gồm:
Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.
- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

>>> Xem toàn nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở

Bình luận

 • avatar

  Chearce
  .
  stromectol online real cialis online
 • avatar

  Guargeari
  .
  https://oscialipop.com - cialis on sale in usa Musets Kamagra En Ligne Montpellier Cialis Qkotwz elevex kamagra Ejdtfx Cialis Farmaco Da Banco https://oscialipop.com - Cialis Propecia Generico Marca

Viết bình luận