Tin tức

NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Ngày 22 tháng 05 năm 2018 chính phủ đã ban hàng nghị định số 81/2018/NĐ-CP về “Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại”

Theo đó, điểm mới là bổ sung 2 quy định khuyến mại mới, cụ  thể:

- Về hạn mức khuyến mại về cơ bản vẫn không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại như quy định hiện nay. Tuy nhiên Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định (theo điều 6).

- Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng  và thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại (điều 17).

Nghị định này có hiệu lực từ 15 tháng 07 năm 2018.

Download tại đây

Viết bình luận