Tin tức

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

- Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;
- Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít;
- Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít;
- Dầu mazut: 2.000 đồng/lít;
- Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít;
- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg.
Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tải văn bản tại đây.

Bình luận

 • avatar

  GARAVAIFT
  .
  And finally, I bought two hairpieces cheapest cialis 20mg
 • avatar

  Diemale
  .
  cialis generic soft tabs Txvebk https://newfasttadalafil.com/ - cheapest cialis generic online Xaquiq precio del levitra Cialis Jsqgfq Viagras Definition Qibwtd anxiety disorder. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Antiarrhythmic drugs Propafenone Quinidine etc Serotoninnorepinephrine reuptake inhibitors SNRIs Desvenlafaxine Duloxetine Milnacipram Venlafaxine. Qsazdy

Viết bình luận