Tin tức

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

- Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;
- Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít;
- Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít;
- Dầu mazut: 2.000 đồng/lít;
- Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít;
- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg.
Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tải văn bản tại đây.

Viết bình luận