Tin tức

QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

Chính phủ vừa công bố Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2019.

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

-Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Vùng IV: 2.920.000 đồng tháng tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế nghị định 141/2017/NĐ-CP

Tải nghị định tại đây.

 

Viết bình luận