Tin tức

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ?

Công văn số 8913/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của cục thuế TPHCM về thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người nước ngoài có quốc tịch Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, cá nhân này có 2 nguồn thu nhập: thu nhập phát sinh ở Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài thì người lao động thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập do Công ty nước ngoài chi trả theo mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC. Số thuế TNCN mà cơ quan chi trả tại Nhật Bản đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật Nhật Bản được trừ vào số thuế TNCN tại Việt Nam, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài theo quy định tại điều 26 thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân nêu trên có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận ở 2 nơi: tại Công ty và tại Nhật Bản thì số thuế TNCN đã nộp tại Nhật Bản cho phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam (nếu có) không được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.”

Nguồn: Tham khảo Công văn số 8913/CT-TTHT

Bình luận

 • avatar

  sapsciete
  .
  benzac what happens if you take too much metoprolol tartrate The costumes are hideous unflatteringly cut knee length for the women, and almost entirely black at least until the Queen implausibly dons a crimson Vivienne Westwood style ballgown for her execution buy cialis online usa The Fridericia formula has similar problems but is more accurate with tachycardia 10, 11, and for patients with atrial fibrillation, the Fridericia formula is preferred 13
 • avatar

  Shorway
  .
  Propecia Espana Finasteride 1mg https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Levitra 12 Jours Lxnraw Lxxaiz where to buy cialis online forum Rczuqy cialis attorney Order Now Generic Dutasteride Yvnerf https://newfasttadalafil.com/ - tadalista vs cialis Hraqgu discounts for cialis

Viết bình luận