Tin tức

THUẾ TNDN TẠM NỘP 3 QUÝ KHÔNG THẤP HƠN 75% SỐ THUẾ CẢ NĂM

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% số thuế cả năm.

Cụ thể, theo điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế:

- Doanh nghiệp phải nộp tổng số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Nếu nộp thiếu, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp thuế còn thiếu.

- Nếu người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng, cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách theo tiến độ thì tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ 1%/số tiền thu được.

- Trong đó, người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và được trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Xem chi tiết Nghị định tại đây.

Bình luận

  • avatar

    engepsymn
    .
    https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Gnbibi Doxycycline Direct The sufx gram means record. Cialis cialis discount program Ulugyz Ljrwwj https://newfasttadalafil.com/ - buy cheap cialis online Cialis Generique Gratuit Olraod

Viết bình luận