Tin tức

Tin tức

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 8/2019

24/08/2019

MỘT SỐ CÔNG VĂN, VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 8/2019 NHƯ SAU: 1. Cô... ...
Xem thêm

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 6/2019

23/06/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG THÁNG 6/2019 NHƯ SAU: 1. Công v... ...
Xem thêm

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 5/2019

23/05/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 5/2019 NHƯ SAU: 1. Công văn số 10... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 38/2019/NĐ-CP NGÀY 09/5/2019 VỀ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

13/05/2019

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lươ... ...
Xem thêm

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH VÀO THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC NĂM 2019

18/12/2018

Lưu ý chính sách về BHXH bắt buộc: các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH ... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

14/12/2018

Chính phủ vừa công bố Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2019. ... ...
Xem thêm