Tin tức

Tin tức

NGHỊ ĐỊNH 43/2023/NĐ-CP NGÀY 30/6/2023 VỀ GIẢM THUẾ GTGT

07/07/2023

Điểm mới Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2023 từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/202... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN SỐ 2121/TCT-CS NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ V/V LẬP HÓA ĐƠN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2020/NĐ-CP

13/06/2023

CÔNG VĂN SỐ 2121/TCT-CS NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ V/V LẬP HÓA ĐƠN THỰC HIỆN... ...
Xem thêm

Công văn số 37937/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/5/2023 v/v hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT trong hoạt động đào tạo, dạy nghề

02/06/2023

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, DẠY NGHỀ CÓ CHỊU THUẾ GTGT? - Căn cứ khoản 13 điều 4 thông tư 219/2013/TT... ...
Xem thêm

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN, CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN PHẢI NỘP?

09/05/2023

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN, CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ K... ...
Xem thêm

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

23/12/2022

THÔNG TƯ 73/2022/TT-BTC NGÀY 15/12/2022 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ,TÍNH HAO MÒN, TRÍCH KHẤU HA... ...
Xem thêm