Tin tức

Tin tức

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH VÀO THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC NĂM 2019

18/12/2018

Lưu ý chính sách về BHXH bắt buộc: các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH ... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

14/12/2018

Chính phủ vừa công bố Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2019. ... ...
Xem thêm

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2019

03/12/2018

Ngày 28/11/2018 Kiểm toán nhà nước đã ra quyết định số 2268/QĐ-KTNN về kế hoạ... ...
Xem thêm

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

01/11/2018

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi tr... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DỤNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.

29/10/2018

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ SỐ 82/2018/TT-BTC VỀ BỎ NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

19/09/2018

Ngày 30/08/2018 Bộ tài chính ra thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bổ 01 nội dung thôn... ...
Xem thêm