Tin tức

Tin tức

Công trình xây dựng nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 có được giảm thuế GTGT theo nghị định 44/2023/NĐ-CP hay không?

18/08/2023

Công trình xây dựng nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 có được giảm... ...
Xem thêm

Công văn 56954/CTHN-TTHT ngày 04/8/2023 của Cục thuế TP Hà Nội v/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

11/08/2023

Công văn 56954/CTHN-TTHT ngày 04/8/2023 của Cục thuế TP Hà Nội v/v xuất hóa đơn cho hộ kinh... ...
Xem thêm

CHI TÀU XE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN?

12/07/2023

CHI TÀU XE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN SỐ 43260/CTHN-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

11/07/2023

CÔNG VĂN SỐ 43260/CTHN-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆ... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 43/2023/NĐ-CP NGÀY 30/6/2023 VỀ GIẢM THUẾ GTGT

07/07/2023

Điểm mới Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2023 từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/202... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN SỐ 2121/TCT-CS NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ V/V LẬP HÓA ĐƠN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2020/NĐ-CP

13/06/2023

CÔNG VĂN SỐ 2121/TCT-CS NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ V/V LẬP HÓA ĐƠN THỰC HIỆN... ...
Xem thêm