Tin tức

Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU BCTC (BẢN CẬP NHẬT LẦN 3)

07/11/2019

Quyết định số 498-2019/VACPA ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành chương trình kiể... ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

09/10/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2018/... ...
Xem thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

27/09/2019

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT N... ...
Xem thêm

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ KHI SỬ DỤNG VOUCHER, PHIẾU QUÀ TẶNG

26/09/2019

LẬP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ KHI SỬ DỤNG VOUCHER, PHIẾU QUÀ TẶNG ? - Căn c... ...
Xem thêm

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 9/2019

20/09/2019

MỘT SỐ CÔNG VĂN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 9/2019 NHƯ SAU: 1. Công văn số 33... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

06/09/2019

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DỊCH VỤ XUẤT KHẨU ... ...
Xem thêm