Tin tức

Tin tức

MỦ CAO SU HỖN HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT BAO NHIÊU %

28/10/2022

Mủ cao su hỗn hợp" có được áp dụng thuế suất GTGT 5%? Tổng cục Thuế lưu ý, đối với sản phẩm ... ...
Xem thêm

THỜI HẠN TẠM NỘP 75% THUẾ TNDN 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2022

14/10/2022

THỜI HẠN TẠM NỘP 75% THUẾ TNDN 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2022 ? - Căn cứ điểm b khoản 6 điều 8 nghị định... ...
Xem thêm

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

11/10/2021

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý t... ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

29/09/2021

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính ban hành hông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mộ... ...
Xem thêm

BẢN TIN TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2021

16/08/2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2021 NHƯ SAU: &... ...
Xem thêm