Tin tức

Tin tức

Công văn số 37937/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/5/2023 v/v hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT trong hoạt động đào tạo, dạy nghề

02/06/2023

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, DẠY NGHỀ CÓ CHỊU THUẾ GTGT? - Căn cứ khoản 13 điều 4 thông tư 219/2013/TT... ...
Xem thêm

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN, CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN PHẢI NỘP?

09/05/2023

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN, CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ K... ...
Xem thêm

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

23/12/2022

THÔNG TƯ 73/2022/TT-BTC NGÀY 15/12/2022 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ,TÍNH HAO MÒN, TRÍCH KHẤU HA... ...
Xem thêm

THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

04/12/2022

KẾ TOÁN LƯU Ý VỀ THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1.... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN 53393/CTHN-TTHT NGÀY 4/11/2022 VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT VÃNG LAI

21/11/2022

NHÀ THẦU KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÌ CÓ P... ...
Xem thêm