Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Thông báo danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn chương trình thực tập năm 2018

15/12/2017

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán xin thông báo danh sách và thời gian phỏng vấn các bạn sin... ...
Xem thêm

Kế hoạch Kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước

11/12/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2018 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ngày 4/12, Tổng... ...
Xem thêm

Thông tin tuyển dụng tháng 12/2017

07/12/2017

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIẾM TOÁN CHO MÙA KI... ...
Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017

07/12/2017

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIẾM TOÁN CHO MÙA KI... ...
Xem thêm

Sự thay đổi chính sách thuế và góc nhìn của các doanh nghiệp

17/11/2017

Đổi mới mạnh mẽ về chính sách thuế Trong vài năm trở lại đây, cộng đồng doanh nghiệ... ...
Xem thêm

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4

17/11/2017

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) (i). Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn chi ... ...
Xem thêm