Tin tức

Tin tức

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2019

03/12/2018

Ngày 28/11/2018 Kiểm toán nhà nước đã ra quyết định số 2268/QĐ-KTNN về kế hoạ... ...
Xem thêm

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường.

01/11/2018

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi tr... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DỤNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.

29/10/2018

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN... ...
Xem thêm

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ SỐ 82/2018/TT-BTC VỀ BỎ NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

19/09/2018

Ngày 30/08/2018 Bộ tài chính ra thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bổ 01 nội dung thôn... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

14/09/2018

Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử theo “Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/201... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

21/08/2018

Ngày 22 tháng 05 năm 2018 chính phủ đã ban hàng nghị định số 81/2018/NĐ-C P về “ Quy ... ...
Xem thêm