Tin tức

Tin tức

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 6/2019

23/06/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG THÁNG 6/2019 NHƯ SAU: 1. Công văn số 1371/TCT-KK ngày 12/... ...
Xem thêm

BẢN TIN CẬP NHẬT THÁNG 5/2019

23/05/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÁNG 5/2019 NHƯ SAU: 1. Công văn số 1016/TCT-CS: về việc hoàn ... ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 38/2019/NĐ-CP NGÀY 09/5/2019 VỀ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

13/05/2019

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ s... ...
Xem thêm

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH VÀO THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC NĂM 2019

18/12/2018

Lưu ý chính sách về BHXH bắt buộc: các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc n... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

14/12/2018

Chính phủ vừa công bố Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2019. Theo đó, t... ...
Xem thêm

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2019

03/12/2018

Ngày 28/11/2018 Kiểm toán nhà nước đã ra quyết định số 2268/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán nă... ...
Xem thêm