Tin tức

Tin tức

Sự thay đổi chính sách thuế và góc nhìn của các doanh nghiệp

17/11/2017

Đổi mới mạnh mẽ về chính sách thuế Trong vài năm trở lại đây, cộng đồng doanh nghiệp và các... ...
Xem thêm

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4

17/11/2017

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) (i). Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi ... ...
Xem thêm

03 thay đổi về kế toán, thuế có hiệu lực từ tháng 10/2017

17/11/2017

Bắt đầu áp dụng từ ngày 02/10/2017 (1) Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, cụ thể nâng cấp ... ...
Xem thêm